4HIRE

4Hire.no

DIN BEMANNINGSPARTNER

Jobbsøk prosessen i 4 Hire for deg:

 

1.     Send inn kortfattet søknad med CV

2.     Utsjekk om tilgjengelige oppdrag

3.     Tilbakemelding fra 4Hire

   a.    Eventuelt avslag

   b.    Tilbud om å stå i vår database som interessent

   c.    Du er med videre i prosessen på aktuell stilling

4.     Innsendelse av attester og vitnemål samt tilleggsopplysninger

5.     Intervju

6.     Utsjekk av referanser

7.     Endelig tilbakemelding fra oss

 

NB! Alle søknader behandles konfidensielt.

 

Vi søker personer som er pålitelige, fleksible, arbeidsomme og har en positiv opptreden

FOR ARBEIDSSØKER

4Hire AS, BRYNE                  Mail: post@4hire.no                                          Org.nr. 997 137 019

Søke jobb i 4Hire

 

4Hire tilbyr deg med erfaring innenfor Bygg og Anlegg korte og lange oppdrag fra Egersund i sør til Randaberg i nord. Er du tømmermann, forskalingssnekker, betongarbeider eller liknende fortrinnsvis med fagbrev er du velkommen til å sende oss en søknad.

 

Vi vurderer søknadene fortløpende og sjekker mot vår jobbdatabase om vi har ledige oppdrag innenfor din yrkeskategori.

 

Våre kunder vektlegger relevant utdanning og yrkeserfaring, men personlige egenskaper og skussmål er også avgjørende om vi kan tilby deg jobb.

 

Send i første omgang en kortfattet søknad med litt om deg selv sammen med CV. Du sender denne til post@4hire.no