FOR ARBEIDSGIVER

I 4Hire rekrutterer vi kandidater for oppdrag etter følgende modell:

 

1. Identifikasjon av oppdraget m/kravspesifikasjon

 

2. Relevant søk i interne og eksterne databaser

 

3. Pre-kvalifisering av kandidater (CV, attester og vitnemål)

 

4. Evaluering

 

5. Intervju med mulige kandidater

 

6. Ny total evaluering samt utsjekk av referanser

 

7. Eventuelt kontrakts signering av oppdrag

 

Videre oppfølging og måling av tilfredshet under oppdrag i dialog med både kunden og arbeidstaker. Dette for å oppnå ett av 4Hire sine viktige mål som er både fornøyde kunder og ansatte.

4Hire vil i tett samarbeid med deres bedrift avtale riktig tidspunkt for presentasjon av søkere og eventuelt intervju underveis i prosessen.

4HIRE

4Hire.no

Leie inn arbeidskraft fra 4Hire

 

Valget mellom å velge å ansette selv kontra og leie

inn kan være vanskelig. Uansett kan det være greit å sjekke ut alternativet med innleie bemanning.

 

Vi vil nok i samarbeid finne en løsning som skulle passe akkurat deres bedrift.

 

Sendt en kortfattet beskrivelse om hva dere trenger og hvor lenge dere trenger "hjelp". Vi tar en sjekk og

kommer tilbake til dere.

 

Send en mail til post@4hire.no

 

Arbeidskraft fra EU land

 

Vi driver hovedsakelig med rekruttering av faglært og ufaglært arbeidskraft til industri og håndverkerbransjen i Rogaland.

 

I vårt sortiment finner en også rekruttering av arbeidskraft fra EU land. Vi leverer arbeidskraft fra EU, som har arbeids og oppholdstillatelser i Norge samt lønnsbetingelser etter norske tariffer.

 

Vi stiller med kandidaten, ordner det praktiske rundt ansettelse og har fullt arbeidsgiveransvar som bl.a. innebærer utbetaling av lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonsordning, sykelønn og andre sosiale utgifter.

DIN BEMANNINGSPARTNER

4Hire AS, BRYNE                  Mail: post@4hire.no                                          Org.nr. 997 137 019